Označenie alergénov a azofarbív

 • Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/89/ES, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/13/ES pokiaľ ide o označovanie zložiek  prítomných v potravinách a z Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 1187/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca označovanie potravín ( v znení výnosov č. 1761/2005 – 100č. 3069/2005 – 100, č. 3493/2005 – 100 a č. 2319/2007 – 100 – 100 ).. Každý prevádzkovateľ musí zabezpečiť pre konečného spotrebiteľa informáciu, či príslušná potravina alebo pokrm pripravený z takejto potraviny obsahuje zložku, ktorá môže  spôsobiť alergickú reakciu. Zoznam týchto zložiek je vedený c prílohe č. 3 citovaného výnosu. Konkrétne ide o nasledovné zložky:
 • 1. Obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody ).
 • 2. Kôrovce a výrobky z nich.
 • 3. Vajcia a výrobky z nich.
 • 4. Ryby a výrobky z nich.
 • 5. Arašidy a výrobky z nich
 • 6. Sójové zrná a výrobky z nich.
 • 7. Mlieko a výrobky z neho.
 • 8. Orechy, ktorými sú mandle, lieskové orechy, vlašské orechy, kešu, pekanové orechy,para orechy, pistácie, makadanové orechy a queenslandské orechy a výrobky z nich.
 • 9. Zeler a výrobky z neho.
 • 10. Horčica a výrobky z nej.
 • 11. Sezamové semená a výrobky z nich.
 • 12. Oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l.
 • 13. Vlčí bôb a výrobky z neho.
 • 14. Mäkkýše a výrobky z nich.
 • Označovanie uvedených zložiek – alergénov sa uvádza pri každom výrobku s číslami  1  až 14.

Označovanie vybraných farbív v potravináchpodľa článku 24 nariadenia EP a Rady(ES) 1333/2008 - oznámenie.Na základe nariadenia EP a Rady (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkachv potravinách, v zmysle ustanovení článku 24 nariadenia EP a Rady ( ES) č. 1333/2008potravina obsahujúca jedno alebo viacero vybraných farbív musí okrem označeniapríslušného farbiva obsahovať aj upozornenie „ Môže mať nepriaznivé účinky na činnosť apozornosť detí “. Jedná sa o nasledovné farbivá:

 • E 110 Pomarančovo žltá
 • E 104 Chinolínová žltá
 • E 122 Azorubín, Karmoizín
 • E 129 Allura červená
 • E 102 Tartrazín
 • E 124 Košenilová červená 4R, Ponceau 4R (!!!pozor nie košenila, to je E 120!!!)